Přírodovědná praktika

Zeměpis

Praktika ze zeměpisu 2016/2017

Praktika probíhají dle plánu, 2x za měsíc 2 vyučovací hodiny, počet žáků je různý (nahlášeno 12), v průměru jedno praktikum navštěvuje 8 – 9 žáků.

Používanými materiály jsou pracovní listy, mapy, odborné texty a audiovizuální prameny.

Více informací k praktikám ze zeměpisu naleznete v přiložených přílohách

Praktikum ze zeměpisu má žákům poskytnout detailnější porozumění základním geografickým jevům. V prakticky zaměřených dílčích činnostech je cílem prohlubovat znalosti a dovednosti  získané v rámci výuky. Většího prostoru se dostane práci v terénu – orientace, mapování, využití krajiny, také práci s mapovými servery  a využívání geoinformačních technologií.

 

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Loga projektu

Templarius Bohemicus - Templáři v zemích českých králů