Přírodovědná praktika

Přírodovědná praktika

Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z:

  • přírodopisu
  • výpočetní techniky
  • fyziky

Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze:

  • zeměpisu
  • biologie
  • chemie

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Loga projektu

Templarius Bohemicus - Templáři v zemích českých králů