Přírodovědná praktika

Přírodopis

Praktika z přírodopisu 2016/2017

říjen – poznávání rostlin v okolí školy

listopad – určování listů stromů podle klíče

prosinec – přezimování rostlin

leden – mikroskopování (stavba plodu)

únor – živočichové v zimě

březen – ptáci na krmítku

 

odučeno 2x měsíčně 2 vyučovací hodiny

počet studentů – 8

výukové materiály – prezentace, videa, exkurze, semináře, práce v laboratoři

Více informací k praktikám z přírodopisu naleznete v přiložených přílohách  

V přírodopisném praktiku chceme přivést žáky do přírody. Umožnit jim přímý kontakt s živými i neživými přírodninami, které znají jen z obrázků nebo internetu. Naučí se poznávat nejen rostliny a živočichy, ale seznámí se i se základními horninami. Budou zkoumat život v půdě i ve vodě. Navštívíme chráněné území v blízkosti školy a svoje znalosti využijeme v závěrečném pobytovém praktiku v přírodě chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Loga projektu

Templarius Bohemicus - Templáři v zemích českých králů