Přírodovědná praktika

O projektu

Projekt „Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči“ je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání.

Cílem projektu je propojení znalostí a dovedností získaných v odborných předmětech s praktickými činnostmi. V rámci projektu vznikla ve škole nová přírodovědná praktika. Nové aktivity si žáci mohou vybrat jako nepovinný předmět. Vyučování probíhá praktickou a zábavnou formou (experimenty, exkurze, terénní práce). K výuce těchto předmětů jsou z grantu zakoupeny nové pomůcky.

Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky. Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze zeměpisu, biologie a chemie.

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Loga projektu

Templarius Bohemicus - Templáři v zemích českých králů