Přírodovědná praktika

Chemie

Praktika z biologie 2016/2017

Praktika probíhají dle plánu, 2x za měsíc 2 vyučovací hodiny, počet žáků je různý (nahlášeno 9 žáků), v průměru jedno praktikum navštěvuje 5 žáků.

Jsou využívány připravené metodiky. V tomto období v rámci udržitelnosti jsou praktika zaměřena hlavně na praktickou část – práce v laboratoři, ale žáci si připravují i prezentace na dané téma. Praktika také navštěvují žáci, kteří se účastní chemické olympiády. Zájem některých žáků o chemii se zvýšil na základě těchto praktik.

Praktikum z chemie nabízí žákům prostor k hlubšímu poznání oboru, který je nezbytnou součástí studia na velké části vysokých škol. Hlavním cílem praktika je vést studenty k samostatné práci v chemické laboratoři.
Lektor na začátku výuky uvede a vysvětlí probírané téma nebo zadá případové studie. Žáci si následně sami stanoví postup, provedou chemické výpočty, připraví a zrealizují vlastní pokus, zpracují a interpretují výsledky. Na závěr budou své výsledky prezentovat. Uvedená forma praktika jim tak, mimo osvojení si řady znalostí a dovedností v oblasti chemie, umožní rozvinout tvůrčí schopnosti, logické uvažování, a manuální zručnost.

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Loga projektu

Templarius Bohemicus - Templáři v zemích českých králů