Přírodovědná praktika

Biologie

Praktika z biologie 2016/2017

říjen – terénní sběr dat

listopad – taxonomie – klasifikace rostlin

prosinec – rostlinná pletiva

leden – mikroskopování – kořen

únor – mikroskopování – stonek, list

březen – poznávání pupenů stromů

 

odučeno 2x měsíčně 2 vyučovací hodiny

počet studentů – 10

výukové materiály – prezentace, videa, exkurze, semináře, práce v laboratoři

Praktikum z biologie nabízí žákům propojení znalostí a dovedností získaných v rámci klasické výuky s praxí. Vyzkouší si základní metody vědeckého výzkumu v laboratoři i v terénu (pozorování, pokusy, práce s biologickým materiálem, determinace organismů, mikroskopovací techniky, jednoduchá pitva) což žákům v budoucnu usnadní absolvování vysoké školy. Součástí praktika je třídenní pobytový program, v rámci něhož se žáci seznámí s flórou a faunou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a získají základní dovednosti sběru, zpracování a interpretaci biologických dat.

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Loga projektu

Templarius Bohemicus - Templáři v zemích českých králů