Přírodovědná praktika
  • Zeměpis
  • Přírodopis
  • Biologie
  • Informatika

O projektu

Projekt „Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči“ je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem projektu je propojení znalostí a dovedností získaných v odborných předmětech s praktickými činnostmi. V rámci projektu vznikla ve škole nová přírodovědná […] IWEBIX Webdesign

Přírodovědná praktika

Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z: přírodopisu výpočetní techniky fyziky Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze: zeměpisu biologie chemie

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Loga projektu

Templarius Bohemicus - Templáři v zemích českých králů